منصور ضابطیان در گفت و گو با هنردستان:
تلویزیون باید به وضعیت مجریان سامان دهد/ قصد بازیگری ندارم

تلویزیون باید به وضعیت مجریان سامان دهد/ قصد بازیگری ندارمReviewed by مصطفی زبرجد on Sep 17Rating:

هنردستان: مجری تلویزیون گفت: مجریان خوب که سالها کار کردند اکنون خانه نشین شده اند و کار نمی کنند و در مقابل ناگهان ممکن است یک مجری چندین برنامه در تلویزیون داشته باشد. اگر ساماندهی به این وضعیت داده شود می تواند وضعیت مجریان بهتر شود.

هنردستان: منصور ضابطیان مجری کشورمان درباره کیفیت شکل کنونی اجرا در تلویزیون نسبت به گذشته گفت: مثل هر دوره دیگری در تلویزیون اجراهای خوب و بد وجود دارد و این در طول تاریخ این رسانه بوده و مختص زمان کنونی یا گذشته نمی شود منتها چون تعداد برنامه ها بیشتر شده طبیعی است که تعدد مجریان نیز بیشتر است و همانطور که کار خوب دیده می شود به همان نسبت کار بد نیز دیده می شود.home_book_about

این مجری کشورمان افزود: تا حدودی نابسامانی در ساماندهی مجری ها و این که سطح بندی داشته باشند وجود دارد. بسیاری از مجریان خوب که سالها کار کردند اکنون خانه نشین شده اند و کار نمی کنند و در مقابل ناگهان ممکن است یک مجری چندین برنامه در تلویزیون داشته باشد. اگر ساماندهی به این وضعیت داده شود می تواند وضعیت مجریان بهتر شود.

ضابطیان درباره توانایی مجری در اجرا و تاثیر آن اظهار کرد: توانایی یک بحث و ظرفیت بروز توانایی بحث دیگری است. اگر بهترین مجری را داشته باشیم ولی تهیه کننده و کارگردان بد داشته باشیم که نتواند از ظرفیت های مجری درست استفاده کند آن مجری دیده نمی شود. هر چقدر هم بهترین مجری را در برنامه بد بگذارید نمی تواند برنامه را نجات دهد.

مجری برنامه رادیو هفت ادامه داد: برعکس این قضیه نیز وجود دارد که افراد بسیاری می گویند ما می خواهیم برنامه متفاوتی بسازیم اما می روند مجری بسیار معمولی می آورند که از سطح دانش لازم برخوردار نیست. خوب طبیعی است که برنامه متفاوتی نمی شود یعنی یک ماجرای دو سویه است که از یک سو  برنامه های بد نمی توانند مجری های خوب را نجات دهند و مجریان خوب هم نمی توانند برنامه های بد را نجات دهند.

وی با اشاره به مراسمات خارج از تلویزیون اعم از همایش ها و برنامه های مختلف بیان کرد: در برنامه های خارجی اعم از همایش ها نیز این مسئله وجود  دارد، وقتی بهترین مجری را روی صحنه ای بگذاریم که کارگردانی درستی ندارد ضعف مشهوداست.مجری لحظات کمی می تواند برنامه را نجات دهد ولی وقتی بی نظمی در همه چیز وجود داشته باشد ازدست مجری کاری بر نمی آید.

ضابطیان در پایان گفت: بازیگر نیستم و قصد بازیگری به مانند برخی از دوستان را ندارم و تمرکزم روی اجراست که مسیر تلویزیون را نیز مانند گذشته ادامه می دهم.

 

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به آژانس هنری هنردستان می باشد.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?