به گزارش هنردستان: گروه‌های نمایش‌ عروسکی که نمایش‌هایشان آماده اجرا است ولی تاکنون برای شرکت در جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک اقدام نکرده‌اند، می‌توانند متقاضی شرکت در جشنواره باشند.

 به نقل از ستاد خبری جشنواره، پیرو اعلام پیشین دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، علاوه بر آثار متقاضی شرکت کننده در بخش صحنه ای که طرح های اجرایی و نمایشنامه های  خود را براساس فراخوان به جشنواره ارسال کرده و مراحل ارزیابی را گذرانده اند، گروه‌هایی که نمایش‌هایشان آماده اجراست، می‌توانند تا پایان خرداد ماه برای شرکت در جشنواره اقدام کنند.

بر اساس تصمیم ستاد جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک، گروه‌هایی که تمایل دارند از این فرصت استفاده کنند، می‌توانند تا روز ۳۱ خرداد ماه فیلم کامل نمایش‌های خود را در قالب DVD به دبیرخانه جشنواره به نشانی خیابان انقلاب، بعداز پارک دانشجو، خیابان رازی، کوچه مهبد، پلاک ۱۰ ارایه دهند.

ارسال آثار می‌تواند به صورت حضوری یا از طریق پستی انجام شود اما لازم است فیلم اجرای کامل نمایش‌ها ارایه شود. این امکان  ویژه نمایش‌های متقاضی بخش «صحنه‌ای» است.

به زودی جدول زمان بندی مرحله ارزیابی (بازبینی)  نهایی نمایش‌های متقاضی شرکت در جشنواره اعلام خواهد شد.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود.