به گزارش هنردستان: مسعود نجابتی دبیرکل پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» دبیران بخش های تایپوگرافی، گرافیک متحرک و پرچم و کتیبه این جشنواره را منصوب کرد.

به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، مسعود نجابتی دبیرکل جشنواره «هنر مقاومت» طی احکامی جداگانه سید مهدی حسینی، عباس صانعی و علی حیاتی را به ترتیب به عنوان دبیران بخش های تایپوگرافی، گرافیک متحرک و پرچم و کتیبه این جشنواره منصوب کرد.

هفته گذشته نیز انتصاب سید مسعود شجاعی طباطبایی به عنوان دبیر اجرایی، حسن روح الامین به عنوان دبیر بخش نقاشی دیجیتال، محمدرضا دوست محمدی به عنوان دبیر بخش تصویرسازی و سید محمدرضا میری به عنوان دبیر بخش پوستر و تبلیغات شهری این جشنواره صورت گرفته بود.

پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح و در ۱۰ بخش دی ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.