به گزارش هنردستان: 2 نمایشنامه «عروسی بانو گشسب» و «پنج صندوق» به قلم اردشیر صالح‌پور روز پنجشنبه ۱۷ اسفند رونمایی می شود.

 مراسم رونمایی ۲ نمایشنامه که حال و هوایی زنانه و آیینی دارند نوشته اردشیر صالح‌پور روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۶ در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

علی نصیریان، محیط طباطبایی، روح انگیز کراچی، مریم معترف، محمد نجاری از جمله حاضران در این جلسه خواهند بود. مقدمه این کتاب به قلم علی نصیریان نگاشته شده و نشر سایه بان هنر آن را در ۱۳۸ صفحه منتشر کرده است.

علی نصیریان در مقدمه ای مفصل دغدغه تئاتر ملی در ایران را تشریح و بخشی از تاریخ تئاتر ایران در مسیر دستیابی تئاتر ملی را مرور کرده است.

«عروسی بانو گشسب دختر رستم یک مجلس شادی آور حماسی» و «پنج صندوق بر اساس حکایات و روایات زنانه» نمایشنامه هایی هستند که در قالب یک کتاب توسط صالح پور نوشته شده اند.