به گزارش هنردستان: محمد علی بهمنی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی از ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد استعفا داد.

 محمد علی بهمنی رئیس شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از زمستان سال 1393 و پس از درگذشت مشفق کاشانی به این سمت منصوب شده بود، با نگارش متنی در صفحه خود در فضای مجازی از استعفا و کناره‌گیری‌اش از این سمت خبر داد.

بهمنی در این متن عنوان کرده است: متاسفانه در روزگاری را می‌گذرانیم که برای تخریب موسیقی (رندانه)دارند (ارج بایدها و نبایدهای) کلمه در ترانه را از باورهایمان می‌ربایند. من با آگاهی از اشتباه قبول ریاست شورای ترانه، نه به دلیل اینکه شش ماه است کارشناسان حقوقی دریافت نکرده‌اند، فقط به دلیل اینکه دیگر مزاحم ترانه‌های ضعیف نباشم، با شرم خداحافظی می‌کنم.