به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش خبری 20:30 درباره معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر، گفت: می‌توان در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داریم قیدی اضافه کنیم کسانی که به عنوان هنرمند تا سقف مبلغ معینی دریافتی دارند، شامل مالیات نشوند و افرادی که بیش از آن مبلغ را دریافت می‌کنند براساس درصدی مشخص مالیات پرداخت کنند.

علی اصغر کاراندیش در مورد موافقت دولت با استمرار معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر و سوال درباره مالیات برخی سلبریتی‌ها، گفت: در مجموع 237 نوع فعالیت در بخش فرهنگ و هنر مشمول قانون معافیت مالیاتی است که از این میان می‌توان به انتشار، تولید و توزیع کتاب، نشر خبر و اطلاعات، فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال و... اشاره کرد که در این بین بازیگری و خوانندگی نیز وجود دارد.

او ادامه داد: در مورد بازیگران تفکیک افراد به منظور پرداخت مالیات سخت است، از نظر ما فردی که در طول سال در بخش کوتاهی از یک فیلم سینمایی بازی می‌کند و شخصی که به صورت حرفه‌ای در یک یا چند فیلم فعالیت دارد هر دو عنوان بازیگر را دارند، اما به لحاظ دریافت دستمزد ممکن است جایگاه متفاوتی را داشته باشند.

کاراندیش افزود: برای این که بتوان عدالت مالیاتی را رعایت کرد باید در جلساتی که با سازمان مالیاتی کشور داریم قید کنیم کسانی که به عنوان یک بازیگر تا سقف مبلغ معینی دریافتی دارند، شامل مالیات نشوند و افرادی که بیش از آن مبلغ را دریافت می‌کنند براساس درصدی مشخص مالیات پرداخت کنند.