به گزارش هنردستان: با حکم مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، مدیر گروه هنرهای نمایشی روایت فتح منصوب شد.

به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، امیر نصیربیگی که تاکنون عهده دار مسئولیت گروه هنرهای نمایشی روایت فتح بود، جای خود را به محمد حبیبی داد.

حبیبی پیش از این مسئولیت هایی از جمله معاونت هماهنگی و مدیریت طرح و برنامه بنیاد روایت فتح و مدیرعاملی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و نیز قائم مقامی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس را برعهده داشته است. 

در حکمی دیگر، احسان محمدحسنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، محسن دریالعل را به عنوان معاون هماهنگ کننده این بنیاد منصوب کرد.

دریالعل همزمان و با حفظ مسئولیت، مدیریت گروه انتشارات روایت فتح و ساقی را بر عهده دارد.