به گزارش هنردستان نمایش«چسب هایش» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا سجادیان با بازی سینا کرمی، الهه افشاری، بهادر آذری، ناعمه علمی نژاد هر روز ساعت ۱۸:۴۵ در مجموعه تئاتر باران روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «ترجیح میدم با کتونی بجنگم بجای اینکه با چکمه فرار کنم.»

این نمایش، کاری از گروه تئاتر روژدا است که پیش از این «نارنجیغ»، «قایقانع»، «مونولیزر» را روی صحنه برده اند.

در این پروژه سپهر ادوای دستیار کا