به گزارش هنردستان «بیماری خانواده میم» جدیدترین اثر نمایشی الهام شکیب مرداد ماه در تماشاخانه سپند به صحنه می رود.

«بیماری خانواده میم» به کارگردانی الهام شکیب مرداد ماه اجرای خود را در تماشاخانه سپند آغاز می کند.

ناز شادمان، مهدی صدر، آرزو عالی، پیمان مقدمی، امیر سفیری و عرفان ابراهیمی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور پروژه: پگاه طبسی نژاد، مجری طرح: فرشاد حبیبی.

عکس کنار خبر از مهران بی پروا است.