به گزارش هنردستان تئاتر «تنها یک زمین داریم» با هنرمندی ۴۵ بازیگر برای به حرکت درآوردن عروسک های غول پیکر، در محوطه باستانی سیلک کاشان اجرا شد.

 اجرای «تنها یک زمین داریم» به کارگردانی حمیدرضا اردلان و تهیه کنندگی اکبر تشکری نیا در محوطه باستانی سیلک کاشان با هنرمندی ۴۵ بازیگر  اجرا شد، این نمایش به مدت ۲۰ دقیقه توجه مخاطبان را نسبت به خود جلب کردد و عروسک های غول پیکر مار، ماسک، درخت، حشرات و پرندگان نیز در این اجرا به واسطه هنرمندان هنرنمایی کردند.

در داستان این نمایش آمده است: زمین در حیات آرمانی است، آب و گیاه و خاک و جانداران در زمان باقی هستند؛ کسانی هستند که آرمانی زمین را بر هم می زنند به نحوی که تاریکی و پریشانی پیش می آید و حیات آرمانی می رود؛ فرشته ای می آید و می پرسد: ای اهالی زمین آیا جایی برای زندگی دارید؟ زمین دوباره آزاد می شود.

«تنها یک زمین داریم» محصول یک کارگاه آموزشی سه ماهه است به نحوی که تکنیک این نمایش ادامه فعالیت های «یونیمای ایران» و «کمپانی بزرگ پیکر شاخه شاخه ایرانی» است که در سال ۸۹ در ایران بنیانگذاری شد و نمایشگران عروسکی نیز در کارگاه های مختلفی از ایران آموزش دیدند.

به گفته دست اندرکاران این تئاتر، نوع اول عروسک های  به کار رفته در «تنها یک زمین داریم» در اغلب رویدادهای نمایشی دیده می شود و نسل دوم این عروسک ها در این نمایش حضور دارند که به مراتب از عروسک های نسل اول پرکارتر و پیچیده تر هستند به نحوی که می توان امروزه عروسک هایی با استاندارهای بین المللی تولید کرد.