به گزارش هنردستان: «فصل جدید» (New Chapter) عنوان برنامه جدیدی در شبکه پرس تی وی است که تولید آن آغاز شده است و درک کان وی اجرای آن را به عهده دارد.

 به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، برنامه «فصل جدید» به تهیه کنندگی حسن جمالی نیک در لندن تولید می شود و به صورت هفتگی از شبکه پرس تی وی پخش خواهد شد.

در «فصل جدید»، کتاب هایی که در سال جاری و یا حداکثر یک سال قبل به انگلیسی نوشته و یا ترجمه شده اند، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در این برنامه ضمن تلاش برای گفتگو با نویسنده در مورد اثرش، یک یا دو کارشناس به نقد کتاب می پردازند.

در این برنامه بیشتر کتاب ها به موضوعات و مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در غرب، خاورمیانه و سپس دیگر نقاط جهان اختصاص دارد و در مورد محتوای آنها، توسط منتقدان، بحث و تبادل نظر می شود.