به گزارش هنردستان: حمید شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران به همراه رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی از رادیو نمایش بازدید کردند.

به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، در بازدید حمید شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران به همراه رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی از رادیو نمایش که به منظور بررسی زیر ساخت ها و امکان سنجی برای توسعه از ساختمان های مجموعه رادیویی پانزده خرداد صورت گرفت، محمدرضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، حمیدرضا غیاثوند مدیر کل فنی حوزه صدا، محمد ابراهیم کبابیانی مدیر دفتر معاونت صدا به همراه مدیران کل حوزه توسعه و فناوری رسانه ملی، حمید شاه آبادی و رضا علیدادی را همراهی کردند.

این بازدید در راستای تجهیز استودیوهای فنی تولید و پخش مجموعه و ترمیم ساختمان های رادیویی پانزده خرداد صورت گرفته است.