به گزارش هنردستان: موقعیت و اهمیت بازار معروف سوق الشورجه در عراق و چگونگی معاملات اقتصادی آن، موضوع برنامه «محطات عراقیه» در شبکه العالم قرار گرفته است.

 برنامه «محطات عراقیه» در شبکه العالم این هفته به بازار معروف بغداد به نام سوق الشورجه می پردازد.

این برنامه توسط دفتر العالم در بغداد تهیه شده است و تاریخچه این بازار، موقعیت و اهمیت آن، صنایع دستی مشغول به کار در آن را به نمایش گذاشته و در این باره با کارشناسان نیز گفتگو کرده است.

برنامه «محطات عراقیه» سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۲۲ از شبکه العالم پخش می شود.