به گزارش هنردستان: نمایش رادیویی «چهارشنبه ها» درباره شیما و پرویز زن و شوهری است که در حال صحبت درباره جمله پریا خواهر پرویز هستند و اینکه این جمله معنای بدی داشته است یا خیر.

 نمایش «چهارشنبه ها» کاری از هنرمندان اداره کل نمایش های رادیویی درباره زن و شوهری با نام های شیما و پرویز است که در حال گفتگو درباره حرف پریا خواهر پرویز هستند، این سخن موجب ناراحتی شیما شده است و فکر می کند پریا با این حرف منظوری داشته است.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*میشه صداشو کم کنی؟

- خودت نمی تونی؟

*می خوام پنجره رو باز کنم صداش میره بیرون.

- شیما؟

*من هنوز عصبانیم.

- بابا تو که اینطوری نبودی!

*شدم اصلا. فکر کنم اینجوری بهتره.

- واقعا حرف بدی نزد.

*به ظاهر بله ولی معنی خوبی نداشت حرفش.

- چی بود مگه معنیش؟

*وای یعنی تو نفهمیدی به من چی گفت؟

- من اتفاقا فکر کنم بد برداشت کردی...