به گزارش هنردستان: طی تغییرات جدید در سازمان صدا و سیما علیرضا برازش مدیر شبکه یک برکنار و مجید زین العابدین جایگزین وی شد.

 به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، مجید زین العابدین که پیش از این مدیریت شبکه پنج سیما را عهده دار بود به سمت مدیر شبکه یک سیما منصوب شده است. 

پیش از این علیرضا برازش مدیر شبکه یک بود.