به گزارش هنردستان: بخش جدید برنامه «صبح جمعه با شما» شامل به چالش کشیدن اظهارات سیاستمداران است.

 به نقل از شبکه رادیویی ایران، با بازی هنرمندان برنامه «صبح جمعه با شما» در بخش «اونا چی می گن، ما چی می گیم» صحبت های سیاستمداران داخلی و خارجی همچنین سلبریتی ها و هنرمندان نقد می شود.

بنا به گفته ساجد قدوسیان تهیه کننده «صبح جمعه با شما»، پس از مطرح شدن اصل اظهارات در بخش «اونا چی می گن» هنرمندان «صبح جمعه با شما» اظهارات شخص مذکور را با عنوان «ما چی می گیم» نقد می کنند.

«صبح جمعه با شما» صبح های جمعه لحظات شاد و مفرحی را برای شنوندگان رادیو ایران به وجود می آورد.