به گزارش هنردستان: برنامه «اسطوره های ایرانی» به بررسی و خواندن «شاهنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی می پردازد.

عوامل برنامه «اسطوره های ایرانی» خواندن شاهنامه را از هشت سال پیش شروع کردند و در حال حاضر به نقل داستان پادشاهی کیخسرو رسیده اند.

«اسطوره های ایرانی» که روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می شود پس از خواندن شعرهای «شاهنامه» توسط احسان محمدی کارشناس مجری برنامه، شرح و روایت داستان های اسطوره ای و تطبیق آن با منابع مختلف را آغاز می کند.

در این بخش که با حضور لیلا ورهرام و مهدی فکری برگزار می شود ضمن گفتگو در زمینه تالیف «شاهنامه» به دیگر آثار ادبیات حماسی و تاریخی نیز اشاره می شود. در این برنامه تازه ترین یافته های لغوی و معنایی شاهنامه شرح و بیان می شود.

«اسطوره های ایرانی» در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی فرامرز علیخانی تولید و پخش می شود.

رادیو فرهنگ روی موج اف ام، ردیف ۱۰۶ مگا هرتز شنیده می شود.