به گزارش هنردستان بهمن هاشمی با اجرای مسابقه تلویزیونی تعاملی «چهل ستاره» به زودی روی آنتن شبکه شما می رود.

 مهدی نیک روش تهیه کننده مسابقه تعاملی «چهل ستاره» گفت: در این مسابقه هر شب به سه نفر جایزه یک میلیون تومانی اهدا می شود.

وی در خصوص انتخاب بهمن هاشمی برای اجرای این مسابقه اظهار کرد: هاشمی با توجه به شناخت خوب از استان ها و شهرهای مختلف و اجرای برنامه‌های متنوع برای برنامه «چهل ستاره» انتخاب شد.  

این مسابقه به زودی هر شب ساعت ۱۸:۳٠، ٢٠:٢٠ و ٢٣:١٥ از آنتن شبکه شما روی آنتن می رود.