به گزارش هنردستان عضو شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صداوسیما معتقد است هر گونه ارزیابی و ارزشیابی در جشنواره‌ها می‌تواند موجبات رشد و پویایی محصولات تلویزیونی را فراهم کنند.

محمدحسین صوفی عضو شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای صداوسیما درباره تاثیرات مثبت برگزاری چنین جشنواره‌ای روی بهبود کیفیت آثار تولیدکنندگان گفت: اساسا هرگونه ارزیابی و ارزشیابی موجب ارتقای رشد، بالندگی و پویایی محصولات تلویزیونی می‌شود.

وی ادامه داد: جشنواره‌ها باعث می‌شود تا افراد به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و فضای رقابت، بهسازی و سالم‌سازی را فراهم می‌کنند. اصولا یکی از اهداف جشنواره‌ها، ارزیابی و ارتقای سطح کیفی آثار است و اتفاقی که در جشنواره تولیدات تلویزیون هم رخ داده همین است.

صوفی در پایان عنوان کرد: ارزیابی آثار ارائه شده در جشنواره، موجب بالندگی و رشد تعالی استعدادها می‌شود. بنابراین اگر جشنواره‌ها با هدف مناسب و ارزیابی دقیق برگزار شوند، ظرفیت‌ها و استعدادها نیز شناسایی می‌شود. اتفاقا یکی از محل‌های بروز استعدادها همین جشنواره‌ها هستند. از این رو برگزاری چنین جشنواره ای را در همه زمینه ها مثبت ارزیابی می‌کنم.