به گزارش هنردستان: «سختانه» یک واژه اصیل ایرانی است که در فرهنگ لغت دهخدا به معنای گفتگوی سخت و رودررو است. مجری در این برنامه نماینده افکار عمومی بوده و سختانه به دنبال برنده یا بازنده شدن نیست.

 اولین قسمت از برنامه «سختانه»امشب پنج شنبه نهم آذر ساعت 19 با اجرای میلاد دخانچی از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

«سختانه» یک برنامه گفت‌وگو محور است که  در آن شاهد گفتگوهای صریح و چالشی با چهره های مطرح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور از اندیشه های مختلف؛ پیرامون مناقشات فکری و مسائل روز افکارعمومیِ جامعه ایرانی خواهد بود.

تا کنون شش قسمت از برنامه سختانه تولید شده و تحقیق و طراحی برای تولید 20 قسمت دیگر این گفتگو ها در حال انجام است. میلاد دخانچی در این گفتگوها تاکنون با چهره هایی همچون حسین الله کرم، ابراهیم فیاض، حسین دهباشی، شهریار زرشناس و سروش دباغ  به گفتگوی سخت، صریح و چالشی پیرامون افکار و اندیشه ها جامعه پرداخته است.

«سختانه» یک واژه اصیل ایرانی است که در فرهنگ لغت دهخدا به معنای گفتگوی سخت و رودررو است. مجری در این برنامه نماینده افکار عمومی بوده و سختانه به دنبال برنده یا بازنده شدن نیست.

برنامه  «سختانه» با اجرا و سردبیری میلاد دخانچی پنج شنبه ها از شبکه سوم سیما  به روی آنتن خواهد رفت.