به گزارش هنردستان: رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران معتقد است شهرهایی غیر از تهران هم ظرفیت اجرای طرح اکران ماه رمضان را دارند.

علی سرتیپی رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران درباره طرح اکران ماه مبارک رمضان که به باز بودن سینماها پس از افطار تا پاسی از شب یا هنگام سحر اختصاص دارد، گفت: امیدواریم تمهیدات در نظر گرفته شده برای اکران ماه مبارک رمضان که طی چند سال گذشته اجرایی شده و به رونق سینمای ایران در این ماه کمک کرده است، امسال نیز به خوبی دنبال شود.

وی ادامه داد: البته با توجه به اکران فیلم های خوب در سینماهای کشور امیدواریم رونق گیشه در سال جاری به ویژه در این ماه نیز قابل توجه باشد.

رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران توضیح داد: طرح اکران ماه مبارک رمضان در سال های قبل تنها در تهران دنبال می شد و فکر می کنم این طرح در سال جاری بتواند در شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، تبریز با توجه به سالن های جدیدی که در  شهرها باز شده است، اجرایی شود.

سرتیپی در پایان گفت: بی شک با فراگیر شدن این طرح در شهرهای مختلف می توانیم امیدوار به موفقیت بیشتری در گیشه و استقبال مردم از سینماها شویم.