به گزارش هنردستان: به گفته رییس انجمن بازیگران خانه سینما، این مجموعه در واکنش به اتفاقات مختلف متناسب به اساسنامه رفتار می کند و در این صنف اظهارنظر شخصی جای واکنش صنفی را نمی گیرد.

علی دهکردی رییس انجمن بازیگران خانه سینما  درباره لزوم حمایت خانه سینما از اعضای صنوف بیان کرد: تا آنجایی که من شاهد هستم اعضای خانه سینما چه در مدیریت کلی و چه در صنوف به شکل مستقل، خارج از آنچه که اساسنامه ها برایشان تعریف کرده نمی توانند کاری کنند از همین رو واکنشی هم که نسبت به مسایل جاری و عمومی سینما نشان می دهند در همین حد است یعنی در حدی است که اساسنامه برای آنها تعریف کرده است.

وی درباره اینکه چرا صنوف خانه سینما در حد دادن بیانیه تبریک و تسلیت به امور سینمای واکنش دارند، توضیح داد: تشکل های خارج از خانه سینما می توانند واکنش های متفاوت داشته باشند اما خانه سینما و صنوف موظف هستند در حدودی که اساسنامه برای آنها تعریف کرده است فعالیت کنند و اگر غیر از این باشد، حرکت غیرحرفه‌ای و غیرصنفی محسوب می‌شود.

این بازیگر سینما با اعلام اینکه روسای صنوف نباید خارج از اساسنامه کاری انجام دهند، گفت: من به عنوان علی دهکردی می توانم نظر شخصی بدهم ولی به عنوان کسی که مسئولیت صنفی دارم نمی توانم نظر خود را به جای صنف اعلام کنم. در موارد کلی اساسنامه و مجمع عمومی و ... است که تصمیم می گیرد یک صنف چه رفتاری داشته باشد.

دهکردی افزود: به نظرم تاکنون هم خانه سینما و هم صنوف در حوزه تعریف شده اساسنامه خود توانسته اند خوب عمل کنند و در حوزه های صنفی حرکت های زیربنایی خوبی انجام شده و هنوز هم در حال انجام است.

رییس انجمن بازیگران در پایان اظهار کرد: به نظرم نباید توان فرهنگی را قربانی حواشی کاذب و اشتباه کنیم چراکه این ها فقط سلایق محفلی و جناحی هستند و ما باید منافع و ایده های کلان را پیگیری کنیم.