به گزارش هنردستان: محمدرضا منصوری رییس انجمن صنفی مدیران تولید سینما شد.

به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در اولین جلسه رسمی هیات مدیره و بازرس جدید انجمن صنفی مدیران تولید سینما که عصر سه شنبه ۱۶ مرداد ماه ۹۷ در محل این انجمن برگزارشد، انتخابات داخلی صورت گرفت و به اتفاق آرا محمدرضا منصوری به عنوان رییس، علی قائم مقامی نایب رییس، حسن آقاکریمی خزانه دار و جلیل شعبانی به عنوان دبیر انجمن صنفی مدیران تولید سینما انتخاب شدند.

با توجه به اینکه علی قائم مقامی هم اکنون عضو هیات مدیره خانه سینما است، وی نمی توانست برای ریاست انجمن صنفی مدیران تولید کاندیدا شود.

محمدرضا منصوری متولد ۱۳۵۲ است و در رزومه کاری خود مدیریت تولید فیلم هایی چون «آشفتگی»، «تنگه ابوقریب»، «ابد و یک روز»، «متولد ۶۵»، «لانتوری»، «زاگرس» و ... دیده می شود.

در انتخابات هفته گذشته انجمن مدیران تولید سینما، هیات مدیره جدید این انجمن به ترتیب آرای زیر انتخاب شدند:

اعضای جدید هیات مدیره به ترتیب آرا:

۱- علی قائم مقامی ۶۰ رای

۲و۳- حسن آقاکریمی و محمدرضا منصوری هر یک ۵۲ رای

۴- یوسف صمدزاده ۳۵ رای

۵- جلیل شعبانی ۲۹ رای

علی البدل هیات مدیره:

۱-پیمان جعفری ۲۰ رای

۲- امیرشروین امیرصادقی ۲۰ رای

بازرس جدید اصلی:

یونس صباحی ۳۹ رای

علی البدل بازرس:

ناصر مقدس ۱۶ رای