به گزارش هنردستان به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در اولین جلسه دستیاران کارگردان خانه تئاتر که ۷ آبان ماه با حضور ۲۵ نفر از دستیاران کارگردان، منشی‌ها و مدیران صحنه تشکیل شد پس از رای گیری، هادی عامل هاشمی، آرش فصیح، علیرضا فولاد شکن، ساقی عطایی و محمدرضا اصلی به ترتیب آرا به عنوان هیات موسس کانون دستیاران کارگردان انتخاب شدند.

همچنین مریم معترف به عنوان رییس جلسه و مهدی قلعه به‌ عنوان بازرس، مهدی پورآذری به عنوان منشی جلسه و فخری سلیمی به‌ عنوان ناظر در این جلسه حضور داشتد.

دستیاران کارگردانان تئاتر پیش از این، عضو کانون کارگردانان تئاتر بوده‌اند که در این جلسه به اتفاق آرا تصمیم به جدایی از این کانون و تشکیل کانونی مستقل گرفتند.

مجمع عمومی کانون دستیاران کارگردان تئاتر پس از تدوین اساسنامه برگزار و هیات مدیره و بازرس آن انتخاب خواهند شد.