به گزارش هنردستان: مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب مقام دوم جشنواره موسیقی موقام ازبکستان را به گروه «نستار» تبریک گفت.

 علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی کسب مقام دوم جشنواره بین المللی موسیقی موقام ازبکستان را به گروه «نستار» تبریک گفت.

در پیام تبریک علی ترابی آمده است: «در نخستین جشنواره بین المللی موسیقی موقام ازبکستان که فرصتی برای اجرای موسیقی ملی کشورها و تعامل فرهنگی، هنری است گروه موسیقی نستار با برخورداری از حضور جوانان حرفه ای، رتبه دوم را کسب کرد که این موفقیت مایه افتخار و امید موسیقی ایران است. 

این موفقیت را به گروه نستار و جامعه موسیقی کشور تبریک می گویم و امیدوارم موسیقی ایران بیش از پیش در منطقه و در حوزه بین المللی دیده شود و بدرخشد.»