به گزارش هنردستان: مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان اعلام کرد قطعی آب خانه به دلیل خرابی لوله های پارک هنرمندان اتفاق افتاده بود که مشکلی مقطعی بود و رفع شد.

مونا رحمانی مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران درباره قطعی اینترنت و آب این مرکز فرهنگی و مشکلاتی که برای مراجعان ایجاد کرده بود گفت: قطعی آب خانه هنرمندان ایران به دلیل خرابی لوله های پارک هنرمندان اتفاق افتاد و موضوعی بود که تمامی پارک را درگیر کرده بود.

وی افزود: تقریباً چندین ساعت طی دو روز (جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه) درگیر قطعی آب بودیم و بعد از آن این مشکل رفع شد. البته با توجه به اینکه تانکرهای ذخیره آب برای رستوران ها و سرویس های بهداشتی داشتیم، مشکل خاصی برای مراجعان پیش نیامد.

به گفته رحمانی، اینترنت خانه هنرمندان ایران نیز قطعی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه مشکل لوله های خانه هنرمندان ایران مثل همه خانه های شهر تهران مقطعی است، گفت: نکته مهمتر از خرابی لوله ها، بنای قدیمی خانه هنرمندان ایران است که این بنا به نوعی جزو آثار هنری محسوب می شود و حفظ این بنا در بارندگی های اخیر مهمتر است.

مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران همچنین درباره آغاز پروژه بازسازی خانه هنرمندان ایران که مجید رجبی معمار درباره آن به مهر گفته بود، توضیح داد: در حال حاضر بحث تامین بودجه برای بازسازی خانه هنرمندان ایران مطرح است و همزمان با بازسازی، بحث توسعه خانه نیز اجرایی خواهد شد.

رحمانی در پایان گفت: ما تعاملات بسیاری با شهرداری تهران داریم و در این فاصله منتظر مشخص شدن شهردار تهران نیز بودیم، به همین دلیل زمان دقیق بازسازی هنوز مشخص نیست، اما بحث بازسازی در اولویت طرح های پژوهشی قرار گرفته است. حال با مشخص شدن وضعیت شهرداری تهران، رایزنی ها برای دریافت بودجه را شروع می کنیم.