به گزارش هنردستان: مدیر جدید باغ موزه نگارستان و موزه مقدم معاونت فرهنگی دانشگاه تهران منصوب شد.

 محسن نقیلو کارشناس اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران که پیش از این به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌ها فعالیت داشته است، طی حکمی از سوی مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران، به سمت مدیر باغ موزه نگارستان و موزه مقدم معاونت فرهنگی دانشگاه تهران منصوب شد.

نقیلو در مصاحبه با خبرنگار معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، تعامل با سازمان‌ها و مجامع تخصصی ملی و بین المللی، برنامه‌محور بودن، حمایت از تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در حوزه بصری، ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی‌شان و ترویج فرهنگ وقف آثار هنری و تاریخی به عنوان احسان ماندگار را از جمله برنامه‌های خود بیان کرد.

پیش از این امیر حسین حریری این مسئولیت را بر عهده داشت. وی هم اکنون مدیریت مرکز تئاتر مولوی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران را بر عهده دارد.