هنردستان:محمدعلی معلم دامغانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده، درباره وضعیت 500 تابلو از نقاشان مطرح معاصر لب به سخن گشود.

به گزارش هنردستان، محمدعلی معلم دامغانی (رئیس فرهنگستان هنر) در این نامه سرگشاده آورده است:...

به گزارش هنردستان، محمدعلی معلم دامغانی (رئیس فرهنگستان هنر) در این نامه سرگشاده آورده است:

"بدینوسیله اعلام می‌کند که بیش از ۵۰۰ تابلو از آثار نقاشان ایرانی که با تطمیع تأثیرگذاری در مدیران و بعضی از کارمندان به بهانه نمایشگاه و غیره‌، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده است، در اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارس آریان به سرپرستی آقای امین تفرشی مدعی مالکیت آن است که ادعاست و بایستی اثبات شود. عجالتاً مال، مال الله است و متعلق به مردم و میهن اسلامی است (من آنچه شرط بلاغ است). 

منبع:ایلنا