در ایام برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب؛
نحوه خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در شهر آفتاب اعلام شد

نحوه خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در شهر آفتاب اعلام شدReviewed by آزیتا لاجوردی on May 2Rating:

هنردستان: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نحوه خدمات رسانی در طول ایام برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل شهر آفتاب را اعلام کرد.

1438170035985_-4744

به گزارش هنردستان به نقل از ایسنا، نمایشگاه کتاب از 15 الی 25 اردیبهشت در محل شهر آفتاب دایر می‌شود.

بر این اساس سرویس رسانی اتوبو‌س‌ها همه روزه از ساعت 9 الی 21 از میادین و پایانه‌ها به شرح زیر ارائه می‌شود:

1) میدان رسالت – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع) –ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

2) پایانه خاوران – نمایشگاه شهر آفتاب:پایاﻧﻪ ﺧﺎوران – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

3) میدان راه آهن – نمایشگاه شهر آفتاب: بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

4) پایانه آزادی – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا… ﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

5) پایانه نعمت آباد – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ–ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس– ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

6) پایانه بیهقی – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻓﺮﯾﻘﺎ – ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ – ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان – ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی-ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ – ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

7) پایانه جنوب – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻌﺜﺖ- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

8) پایانه شاهد – نمایشگاه شهر آفتاب: ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ – ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺴﮕﺮی- ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

9) میدان صنعت – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان ﺻﻨﻌﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﺼﻞ ا…ﻧﻮری – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺤﻤﺪی ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح-ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا…ﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

 

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به آژانس هنری هنردستان می باشد.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?