به گزارش هنردستان: هم‌اندیشی راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی با هدف گردآوری نظرات، طرح‌ها و پیشنهادها در زمینۀ حضور صنایع دستی در عرصه های اقتصاد جهانی، به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برای عموم علاقه‌مندان، هنرمندان و فرهیختگان حوزه صنایع دستی برگزار می‌شود.

این رویداد به دنبال استقبال گسترده از طرح هم اندیشی راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی و فراخوان هم اندیشی مذکور که از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اعلام شد، برپا می‌شود و طی آن معاونت صنایع  دستی در نظر دارد ۵طرح برتر شرکت کننده در این هم اندیشی را مورد حمایت و تشویق قرار دهد.

هم اندیشی راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی با هدف گردآوری نظرات، طرح ها و پیشنهادها در زمینۀ حضور صنایع دستی در عرصه های اقتصاد جهانی، برای عموم علاقمندان، هنرمندان و فرهیختگان حوزه صنایع دستی برگزار می شود.

علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را در ۲۰۰ کلمه در فرمت word ۲۰۰۷  تا تاریخ 26 مهرماه سال جاری همراه با عنوان و کلید واژگان به نشانی الکترونیکی moavenatesanayedasti۱۳۹۴@gmail.com  ارسال کرده و در صورت تمایل به شرکت در این هم اندیشی مشخصات و شماره تماس خود را نیز به ادرس ایمیل مذکور ارسال کنند.

این هم اندیشی ۳۰ مهرماه باحضور علاقه مندان و فرهیختگان این حوزه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.