به گزارش هنردستان: نگاهی به معضلات عرصه پوشاک در واپسین روزهای سال "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال"  به سبک و سیاق دیگر حوزه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدون شک در رأس موارد، می‌توان به هجوم بی‌رویه برندهای خارجی به بازار داخلی اشاره کرد که چه به شکل قانونی و چه قاچاق، لطمات جبران ناپذیری را به چرخه پوشاک کشورمان وارد کردند.

هر روز یک برند خارجی غیرقانونی از گردونه رقابت حذف می‌شود... این جمله را دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در هفتمین جشنواره مد و لباس فجر چندین بار تکرار و بر اهمیت آن تأکید کرد.

این اتفاق مبارکی است که با حذف برندهای غیرقانونی، بستر برای ظهور فعالان داخلی فراهم شود و اینکه دستگاهی دولتی به این مهم اهتمام ورزیده است و متولی امر شده، جای بسی خوشحالی دارد که بتوان اثبات این مدعا را به مدد دل‌نگرانی‌های یک ارگان در دستگاه اجرایی بررسی کرد.

هرچند که ماجرای پوشاک و معضلات آن همواره در رسانه‌ها نقل محافل بوده است اما به دلیل حجم گستردگی و میزان تقاضا، هر قدر هم که از زوایای گوناگون به این مهم پرداخته شود باز هم کم است.

خوشبختانه در کمتر از یک دهه گذشته، مشکلات نساجی و تولید پوشاک کشور در مقام توجه قرار گرفته و ضعف در طراحی و معرفی هنرمندان این عرصه به برندهای ایرانی در سایه جشنواره‌های مد و لباس فجر مرتفع شده است.