قرار است رویدادی با عنوان فستیوال دانشجویی هنر شرقی به همت دانشگاه معماری و هنر پارس، دانشگاه شریعتی و فرهنگستان هنر برپا شود.

آخرین‌مهلت ارسال اثر به این فستیوال، 28 دی‌ماه اعلام‌ شده است.

برپایی کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در عرصه‌های گوناگون هنری ازجمله بخش‌های این رویداد است.