محمدرضا رسولی می‌گوید این انگیزه در میان دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وجود دارد تا با مطالعه و بازنمایی مد و سبک زندگی در مطالعات دانشگاهی خود، محتوا و پشتوانه علمی لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

محمدرضا رسولی معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز همزمان با روز دانشجو، درباره لزوم مشارکت اثرگذار دانشجویان حوزه رسانه با حوزه مد و سبک زندگی به خبرنگار هنرآنلاین گفت: مسئله مد و لباس به طور مستقیم با حوزه سبک زندگی در ارتباط است و نظر به جایگاه هویت‌بخش و هویت‌ساز این عرصه، نیازمند تعامل هر چه بیشتر میان دانشگاه‌ها، صنایع و رسانه‌های مرتبط با این جریان هستیم.

رسولی با اشاره به اینکه رسانه‌ها می‌توانند به بهترین شکل ممکن مبانی مرتبط با حوزه سبک زندگی را متبلور سازند اظهار داشت: بر این اساس، رسانه ملی باید نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند، اما متأسفانه تاکنون در زمینه مطالعاتی و برنامه‌سازی، تلاش جدی برای ساخت برنامه در حوزه‌های مبتنی بر عرصه فرهنگ با تکیه بر سبک زندگی را شاهد نبوده‌ایم.

او در ادامه تصریح کرد: به لحاظ تئوریک رسانه‌ها مد آفرین هستند و حتی می‌توانند نقش حمایتی از عرصه مد در ارتباط مستقیم با سبک زندگی را ایفا کنند اما تا به امروز نه رسانه‌های رسمی و نه غیررسمی نتوانسته‌اند به‌درستی در این مسیر گام بردارند و چه بسا مشکل اساسی اینجا بوده که بسیاری از این رسانه‌ها، اتفاقاً کار غلط را به‌ درستی انجام داده‌اند و این روند پیامدهای منفی بسیاری در سطوح مختلف جامعه به دنبال داشته است.

رسولی با تأکید بر اینکه کارکرد تبلیغات رسانه‌ای ما، متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی نیست اذعان داشت: گروه سنی نوجوان و جوان با قرار داشتن در معرض اطلاعات متعددی که شبکه‌های اجتماعی در اختیارشان قرار می‌دهند، به‌شدت نیازمند تولید محتوا در این زمینه‌ها هستند تا تحت تأثیر رسانه‌های بدون شناسانه قرار نگیرند و تصمیمات احساساتی و مطالعه نشده در باب مد و سبک زندگی خود را اتخاذ نکنند.

معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره نقش اثرگذار دانشجویان حوزه ارتباطات و رسانه در مد پذیری جامعه بیان کرد: این انگیزه در میان دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وجود دارد تا با مطالعه و بازنمایی مد و سبک زندگی در مطالعات دانشگاهی خود، بیش از هر زمان دیگری، رسانه‌های داخلی را در این بحث زیر ذره‌بین قرار داده و در صورت امکان، محتوا و پشتوانه مطالعاتی لازم را نیز در اختیار آن‌ها قرار دهند.

رسولی در خاتمه گفت: نیازمند آنیم که مطالعات دانشجویی با هدف داشتن تولید فاخر ملی، به جریان اثرگذاری در سبک زندگی آحاد جامعه ورود پیدا کرده و با توجه به آگاهی و شناخت از شرایط حاکم، استانداردهای رسانه‌ای لازم را در این بحث عرضه کنند.