معماری - بعدی #25 - هنردستان Back to Top

بازخوانی معماری بازار تهران در سلسله‌ نشست‌های چهارشنبه‌های تهران

منتشر شده در چهارشنبه, 27 آذر 1398 15:40 چاپ

سلسله نشست‌های "چهارشنبه‌های تهران" هر هفته در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. فصل دوم این سلسه نشست‌ها که به معماری تهران اختصاص دارد؛ این هفته با موضوع "بازار تهران" برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب...

میزگرد "سکونت در بافت تاریخی؛ مرمت بافت: موانع و راهکارها"

منتشر شده در یکشنبه, 24 آذر 1398 15:46 چاپ

گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به مناسبت روز پژوهش میزگردی با عنوان "سکونت در بافت تاریخی؛ مرمت بافت: موانع و راهکارها" را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب...

صفحه6 از58