هنردستان: در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی کنوانسیون سال 1970 یونسکو بر جلوگیری و ممانعت از واردات و صادرات غیرقانونی و انتقال دارایی‌های فرهنگی تاکید شد.

به‌ گزارش هنردستان، به نقل از میراث آریا به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه، این مطلب را در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی کنوانسیون سال 1970 یونسکو برای جلوگیری و ممانعت از واردات و صادرات غیرقانونی و انتقال دارایی‌های فرهنگی با تأکید بر ثبت و سیاهه‌برداری در موزه‌ها مطرح کرد.