دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران به مناسبت هفته پژوهش؛ سمینار علمی، پژوهشی و فرهنگی "روش‌ها و کاربردهای تحقیق در هنر، معماری و شهرسازی" را برگزار می‌کند.

ین سمینار با سخنرانی مهندس بدرالدین احمدی، دکتر رضا افهمی، دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد و دکتر بهنام زنگی با محورهای: روش‌های پژوهش ترکیبی در هنر و معماری، اجرایی سازی پژوهش‌های هنری و تجاری‌سازی، راهبردهای ارزش‌آفرینی در پژوهش هنر (اقتصاد، سرمایه فرهنگی، جایگاه ملی) برگزار خواهد شد.

سمینار علمی، پژوهشی و فرهنگی "روش‌ها و کاربردهای تحقیق در هنر، معماری و شهرسازی" روز سه شنبه 19 آذرماه از ساعت 9 تا 12 در ساختمان بنیان دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس برگزار و شرکت در این سمینار برای پژوهشگران و علاقمندان آزاد است.

با ثبت نام دانشجویان، گواهی حضور سمینار در پایان دوره اعطا می‌‌شود. برای ثبت نام به نشانی https://evnd.co/7mgOB و یا به صورت حضوری مراجعه کنید.