کمیته هنر ایران در دوره اسلامی پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر به مناسبت هفته پژوهش نشست "روش‌شناسی تاریخ هنر؛ مطالعات هنر و معماری ایران" را برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر محمد خزائی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با موضوع "آیکون‌گرافی منار جام" سخنرانی می‌کند. دکتر طاهر رضازاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به بررسی "چه کسی هنر اسلامی را ساخته است؟" خواهد پرداخت. دکتر سعید خاقانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز "تاریخ اجتماعی در مطالعه مساجد ایران" را بررسی می‌کند و دکتر سعید خودداری نائینی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر نیز درباره "جایگاه اسناد و متون تاریخی در مطالعه معماری ایران" سخن خواهد گفت.

نشست "روش‌شناسی تاریخ هنر؛ مطالعات هنر و معماری ایران" روز سه‌شنبه ۲۶ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه سوم برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.