کتاب "فلسفه معماری" نوشته ساول فیشر با ترجمه مهدی محمدی و حسین رهنما که از سوی انتشارات کتاب فکر نو منتشر شده؛ صورتی اجمالی از موضوعات مطرح شده در فلسفه معماری عرضه می‌کند.

یک دستگاه فلسفی معماری پردامنه فراتر از ارزیابی مبتنی بر زیبایی‌شناسی گسترش می‌یابد تا سنجش اخلاق و فلسفه اجتماعی و سیاسی و نیز انعکاس فلسفی معماری بر روان‌شناسی و علوم رفتاری را شامل شود. زیبایی‌شناسی معماری، به‌خودی‌خود، مقولات سنتی را که در فلسفه هنر مطرح است و همچنین زیبایی‌شناسی روزمره و زیبایی‌شناسی محیطی را پوشش می‌دهد. مقولات سنتی همچون سرشت عمل، امکان رده‌ها، گونه‌ها و نوع‌ها در یک حوزه؛ سرشت و نقش بازنمایی، هدف‌مندی و بیان و بنیادهای داوری‌شده در نقد.

اخلاق معماری مقولات سنتی شامل تعریف حقوق، مسئولیت‌ها، نیکویی، حسن و عدالت در قلمرو معماری را نیز در دستور کار قرار می‌دهد. به جز اینها، سایر جنبه‌های فلسفه معماری معطوف به مشخصات اجتماعی و فن‌آورانه معماری است.

مقولات اصلی این نوشتار مشتمل بر مسائل بنیادین معطوف بر ماهیت موارد زیر است:

معماری به مثابه یک شکل از هنر، یک مدیوم طراحانه یا سایر تعاریف مبتنی بر محصول و عمل معماری.

متعلقات معماری، این‌که چگونه چیزهایی هستند؛ چگونه از چیزهای دیگر بازشناخته می‌شوند و ما چگونه حدود چنین متعلقاتی را تعریف می‌کنیم.

ویژگی‌های مختص معماری، نظیر سه‌گانه معیار ویتروویوس؛ استحکام ساختار، زیبایی و سودمندی یا فضا، نور و فرم و این‌که چرا این ویژگی‌ها مختص معماری هستند.

گونه‌های معماری؛ چگونه می‌توان گروه‌هایی انتزاعی از متعلقات معماری و نمونه‌هایی از آن‌ها را به مثابه یک گونه در نظر گرفت.

معنا و دیگر پدیده‌های زبان‌مانند در معماری و متعلقات آن.

شکل‌گیری فهم پایه ما در خصوص متعلقات معماری و حکم و داوری مطرح‌شده راجع به آن‌ها.

ویژگی‌های اجتماعی و اخلاقی متعلقات معماری و عمل معماریانه.

در عین حال، پرسش‌های دیگری نگاه فلسفه کاربردی را به معماری معطوف می‌کند. پرسش‌هایی همچون سرشت نشانه‌گذاری در معماری، حقوق مالکیت فکری، تعهدات میان کارفرما و معمار.

کتاب "فلسفه معماری" نوشته ساول فیشر با ترجمه مهدی محمدی و حسین رهنما در ۱۱۲ صفحه از سوی انتشارات کتاب فکر نو منتشر و با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.