معمار شناخته شده و طراح مرکز هنری "ژرژ پمپیدو" یک ساختمان بلند مرتبه در پاریس را بازطراحی می‌کند.

کنسرسیوم معماری "ژان نوول" به عنوان برنده رقابت بین المللی برای بازسازی و طراحی مجدد برج مین در مونپارنس پاریس، اعلام شد.

طی رقابت برای انتخاب تیم برگزیده  7 تیم چندرشته ای مأموریت یافتند تا با ارائه طرح‌های خود هویتی جدید و قدرتمند، نوآورانه، پویا و بلند پروازانه به این بنا بدهند. سرمایه حدود 300 میلیون یورویی این پروژه تماماً از سوی صاحبان این برج تأمین خواهد شد.معماران و استودیوهایی از فرانسه، آمریکا انگلستان، هلند و چین در این رقابت شرکت داشتند.

طی این پروژه برج مین، محوطه اطراف آن و محله مونپارناس پاریس دچار تحول و دگرگونی‌های عمده ای خواهد شد.

برج مین مونپارناس در پایتخت فرانسه که به دلیل آنچه عدم تطابق و ناهمگونی با چشم انداز شهری پاریس عنوان می‌شد بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته و حتی لقب منفورترین ساختمان این شهر را از آن خود کرده است، برنامه‌های مفصلی برای هویت بخشی و در پی آن پذیرش از سوی ساکنین این شهر را دنبال می‌کند.

برج مونپارناس در شرق پاریس در سرحد منطقه 14 و 6  یعنی پاریس پانزدهم با ارتفاع 209 متر و 58 طبقه و یک ایوان در تپه مونپارناس واقع شده، و مرتفع‌ترین برج فرانسه است . این برج در سال 1972 افتتاح شده و به همراه برج ایفل دو نماد اصلی شهر پاریس محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد تحمل این یکی برای پاریسی‌ها  دشوار است. بخشی از این برنامه تور گروه موسیقی IMMOBILIER در برج مونپارناس است که صاحبان این برج امیدوارند در جذب شهروندان قهرکرده با این ساختمان مؤثر واقع شود.

با معرفی کنسرسیوم معماری "ژان نوول" برای بازسازی این پروژه انتظار می‌رود عملیات اجرایی تا سال 2023 تکمیل شود.