به گزارش هنردستان: اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود با کمپین خیریه "قلب مهربان" در راستای تأمین البسه برای کودکان کار، بدسرپرست و معلول همکاری می‌کند.

پیرو راه‌اندازی یک کمپین خیریه برای کودکان کار، بدسرپرست و معلول که توسط بهزیستی و کمیته امداد راهبری و هدایت می‌شود، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با همکاری مجموعه "فشن تاکس" به عنوان رسانه ملی مد ایران،  به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود با کمپین خیریه "قلب مهربان" همکاری می‌کند.