هنردستان :  کتاب "بیتی که گشاده شد در آن‌ کو" گزیده غزلیات مولانا منتشر می‌شود.

رضا روزبهانی، گردآورنده این غزلیات گفت: از زمانی که کار اصلی این گزینش را شروع کرده‌ام یعنی از حدود سال 1382 تا شهریور 1395، نزدیک به تمام گزیده‌‌هایی را که از غزلیات شمس منتشر شده خوانده‌ام؛ تقریبا در تمامی آن‌ها صرفا شورانگیزی و وجه سماعی شعر مولانا مورد نظر بوده گونه‌ای سلیقه‌ ورزی که بنده اکیدا از آن پرهیز کرده‌ام.

 

رضا روزبهانی، گردآورنده این غزلیات گفت: از زمانی که کار اصلی این گزینش را شروع کرده‌ام یعنی از حدود سال 1382 تا شهریور 1395، نزدیک به تمام گزیده‌‌هایی را که از غزلیات شمس منتشر شده خوانده‌ام؛ تقریبا در تمامی آن‌ها صرفا شورانگیزی و وجه سماعی شعر مولانا مورد نظر بوده گونه‌ای سلیقه‌ ورزی که بنده اکیدا از آن پرهیز کرده‌ام.                                                                                                               

روزبهانی گفت: آن‌چه در این گزینه  مورد نظر بنده بوده جنون شاعرانه‌ای ست که در بسیاری شعرهای مولانا می‌توان دید و این‌ها را در بالاترین حدود ادبیات جهان نشانده. همانی که در صورت و درون برخی شعرهای دیوان کبیر تماشایی ست.

او گفت: در زبان و نحو زبان، احساس، تصاویر و شکل تصویرسازی مولف، در فضاسازی و فرم، در تکنیک و محتوا. همه در بی چونی و "آن" شطاحانه مولف رخ داده. یعنی چیزی که جوهره اصلی شعر است و به تلقی مدرن و معاصر از شعر خیلی نزدیک است.

روزبهانی توضیح داد: شعرهایی که در آن‌ها پی‌رنگ بعضی جریان‌ها و مکاتب هنری مدرن را می‌توان دید. آن‌هایی که نشانه‌های روشنی از جریان سیال ذهن، سوررئالیسم، فرم و بسیاری تکنیک‌های مدرن و پسامدرن دارند.

این شاعر و پژوهشگر معاصر گفت: اگر همه آگاهی‌مان را از ابعاد مختلف شخصیت مولوی کناری بگذاریم و صرفا با مولف شعرهای این گزینه مواجهه داشته باشیم، او را عالم ترین شخص به اصل و جوهره زبان خواهیم دید و نیز مهیب‌ترین نوآور زبان شعری. مساله هم دقیقا این است که فارغ از همه معنویت و وجه اندیشمندانه شخصیت او تمامی اتفاقات این شعرها در زبان افتاده.

روزبهانی توضیح داد:  به عبارت روشن‌تر جریان هوشمندانه خود زبان باعث آفرینش این متون و بلکه دگرگونگی و وهم اندیشی مولف شده. این حیات حی زبان بوده که معناها را به عشوه‌گری واداشته.

بیتی که گشاده شد

روزبهانی گفت: این  کتاب در واقع جز گزینه رباعی‌ها خوانش مدرنی از بهترین غزل‌های مولانا ست. خوانشی که منهای ذوق شخصی بنده بر زیبایی‌شناسی شاعری بنا نهاده شده که می‌بایست چیزی همین حول و حوش سده چهارده هجری می‌زید. این جسارتی بوده که بنده به پشتوانه سه دهه هم‌زیستی با همو به آن مبادرت کرده ام. در حقیقت گزینه‌ای که در این‌جا پیش روی شما ست بر جنون‌مندی و وهم‌اندیشی مولانا در دو محور اصلی تمرکز دارد: 1. اتفاقاتی که در زبان افتاده 2. فضاسازی‌ها، فرم و تکنیک.

رضا روزبهانی گفت:  در بخش غزل‌ها بی که مرزبندی و فصل‌بندی مشخصی وجود داشته باشد، بعد از قطعه "دیباچه"، حرکت از سمت شعرهایی که در آن‌ها روی‌کردهای زبانی برجسته‌تر است به سمت شعرهایی که اتفاقات فرمیک و فضاسازی اهمیت بیشتری دارد. رباعی‌ها نیز به صورت ترتیب الفباییِ آخرین حرف قافیه یا ردیف، در اولویت پسینِ الفبایی کردن بر اساس اولین حرفِ مصرعِ اول، تدوین شده‌اند.

روزبهانی در پایان اشاره کرد که کتاب "بیتی که گشاده شد در آن‌کو" طی هفته‌ی بعد منتشر می شود و همچنین مراسمی برای رونمایی کتاب با حضور تعدادی از مولوی‌پژوهان و دوستداران مولانا توسط ناشر کتاب برگزار خواهد شد.

منبع : هنرآنلاین