ابراهیم حسن بیگی از آماده انتشار شدن داستان بلند تازه‌ای از خود با عنوان«روایتی ساده از ماجرای پیچیده» خبر داد.

ابراهیم حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار هنردستان از تالیف و آماده انتشار شدن اثر داستانی تازه‌ای از خود با عنوان «روایتی ساده از ماجرایی پیچیده» توسط انتشارات سوره مهر خبر داد و گفت: این اثر روایت نوجوانی است به نام الیاس از ترکمن صحرا که کودکی و نوجوانی من درآن رغم خورده است و آدمهایش تا کنون در داستانهای من نقش زیادی داشته‌اند.

وی ادامه داد: روایت الیاس در این رمان روایت زمین است و خان و رعیت و صد البته ظلم و ستم با چاشنی عشقی ناخواسته در الیاس . مفهوم برتری و نابرابری و ظلم وستم و در یک کلام استکبار، مفهومی است که در ظرف مکان و زمان نمی‌گنجد و الیاس بهانه‌ای است تا نوجوان امروز ما با این مفاهیم آشنا شوند.

این نویسنده افزود: داستان روایت ساده‌ای دارد اما ماجراهایی که الیاس نوجوان باید از سر بگذراند بزرگ اند و برتافتن آنها برای نوجوانی چون او آسان نیست. اما الیاس به دور از قهرمان سازی‌های معمول در چنین داستان‌هایی؛ فراز و نشیبهای زندگی را پشت سرمی گذارد و پیروزی برای او چیزی جز ادامه راه نیست.

رمان روایتی ساده از ماجرایی پیچیده قرار است از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شود.