رمان «سه سکانس از پاییز» نوشته مائده مرتضوی راهی بازار نشر شد.

مائده مرتضوی نویسنده،؛ از چاپ رمان جدید خود خبر داد و گفت: رمان «سه سکانس از پاییز» اولین رمان من است و از سوی نشر البرز منتشر شد.

رمان «سه سکانس از پاییز» منتشر شد.

وی درباره قصه این رمان اظهار داشت: رمان «سه سکانس از پاییز» یک رمان اجتماعی است و داستان آدم‌هایی را روایت می‌کند که مصداق فراوانی در جامعه امروز دارند. این کتاب در سه بخش و با سه راوی روایت می‌شود و هر راوی خواننده را با بخشی از ماجرا پیوند می‌دهد.

شایان ذکر است؛‌ از مائده مرتضوی پیش از این مجموعه داستان «مرگ رنگ» و ترجمه رمان «صورت حساب» منتشر شده است.