به گزارش هنردستان: کیوریتور نمایشگاه گروهی «طراحی به مثابه زیستن» جزییات نشست تخصصی با موضوع طراحی معاصر ایران را که سه شنبه ۲۲ خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، تشریح کرد.

امیر سقراطی عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش و نماینده این انجمن در شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران که کیوریتوری نمایشگاه گروهی «طراحی به مثابه زیستن» را برعهده دارد، درباره رونمایی از کتاب این رویداد گفت: مراسم رونمایی از کتاب نمایشگاه «طراحی به مثابه زیستن» و همچنین نشست تخصصی با موضوع طراحی معاصر ایران و رویکرد گفتگو با هنرمندان صاحب نام در عرصه طراحی روز سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۷:۳۰ در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

وی در توضیح بیشتر این نشست تخصصی بیان کرد: علی ذاکری، بهنام کامرانی، داریوش حسینی، بهرام کلهرنیا، شهرام انتخابی، عیسی جباری و امیر سقراطی در این نشست درباره رویکردهای نو در طراحی معاصر در جهان، مرزهای نقاشی و طراحی، شیوه های طراحی معاصر در ایران و تاریخچه طراحی ایران سخنرانی خواهند داشت.

سقراطی افزود: در بخشی از این نشست تخصصی، نمایشگاه گروهی «طراحی به مثابه زیستن» نیز نقد و بررسی خواهد شد.

وی در پایان درباره کتاب نمایشگاه «طراحی به مثابه زیستن» که طی مراسمی رونمایی می شود، نیز گفت: این کتاب با یادداشت مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با عنوان «جستجو و کشف» و یادداشت کیوریتور نمایشگاه با عنوان «طراحی؛ زیستن نور و تاریکی» آغاز می شود و در ادامه آثار هنرمندان آمده است که از هر هنرمند، یک اثر در کتاب چاپ شده است. مدیر هنری کتاب نمایشگاه «طراحی به مثابه زیستن» مرتضی آکوچکیان است.