به گزارش هنردستان: نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «هندسه درون پویی» جمعه ۲۰ مهرماه در گالری آس افتتاح می‌شود.

 در نمایشگاه گروهی نقاشی «هندسه درون پویی» که به کوشش پرهام دیده ‌ور برگزار می‌شود، آثار هنرمندانی همچون رضا حسینی، فرح ابوالقاسم، ساسان نصیری، عیسی جباری، همایون تک، حسین چراغچی، شیما خشخاشی، مانی مهرزاد، فتان دهقان، الهام روشنی، سیاوش حاتم و دانیال ملانوروزی به نمایش گذاشته می شود.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «هندسه درون پویی فارغ از تموجات ناگزیر روزمره، هنرمند از ضمیر خود به بازآفرینی هستی دست می‌زند. گویی به مراقبه نشسته است تا به این واکاوی خودآگاهانه، ورای تمام مرزهای عینیت یافته به گویشی درونی دست یابد تا شاید کنشی را به جهان سرایت دهد که خود ریشه در واکنشی است که جهان از او طلب کرده است... . این بازآفرینی که در اثر هنری تجسم یافته، جدا از گزند روزمرگی، در درون خود پویشی جاودانه می یابد و به بازتابی انتزاعی از حقیقت بدل می گردد.

آثار پیش رو حاصل این سیر درون پویی هنرمندان حاضر است. گاه رنگ و فرم های تداعی گرند، گاه یک چشم انداز و شاید هندسه ای خود پرداخته و در عین حال شاید هیچ یک از این نباشد. در این میان مراقبه هنرمند گاه به خلق اثر ختم نمی‌شود و این مخاطب و هنرمند هستند که هر یک رویکرد خویش را می جوید و در این تجربه یگانه سهیم می‌شوند.

پرهام دیده ور - مهر ١٣٩٧»

«هندسه درون پویی» جمعه ٢٠ مهر ماه ساعت ١۶ الی ٢۴ افتتاح می‌شود و تا ۴ آبان در گالری آس به نشانی شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، شماره ١٨٣١، ادامه دارد.