به گزارش هنردستان به نقل از روابط عمومی همایش، ستاد اجرایی هفتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» از سوی مجید ناگهی دبیر همایش منصوب شدند.

محمدمهدی رحیمیان مدیر کمیته علمی، مسعود زنده روح کرمانی مدیر هنری، حسین حیدری مدیر اجرایی، حسین کریم زاده مدیر نمایشگاه، کورش ادیم مدیر برنامه نگاه شخصی، کامران شریفی مدیر کمیته دانشجویی، هادی آذری مدیر ۲ برنامه جدید همایش، مجید فروغی مدیر روابط عمومی، جاوید نیکپور مدیر رسانه های دیجیتال، کیمیا سعادت مدیر ستاد اجرایی، مسعود پورکاشانی مدیر مالی و پریسا رقمی مدیر دبیرخانه، اعضای ستاد اجرایی هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» هستند.

نخستین جلسه دبیر هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» و ستاد اجرایی عصر یکشنبه ۱۳ آبان ماه در دبیرخانه همایش در انجمن عکاسان ایران برگزار شد.

کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن عکاسان ایران، مجید ناگهی را برای دبیری هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» به هیات مدیره انجمن عکاسان ایران پیشنهاد کرد و با تصویب هیات مدیره، ناگهی دبیر این دوره شد. مجید ناگهی عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، دبیر چهارمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» نیز بوده است.

هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» از سوی انجمن عکاسان ایران آذر امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.