به گزارش هنردستان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد میناب از برگزاری نمایشگاه دستاوردها و خوشه های خلاقیت روستایی در روستای با زیاری این شهرستان خبر داد.

رضا اوژند گفت: روستای بازیاری شهرستان میناب میزبان برگزاری نمایشگاه خوشه‌های خلاقیت روستای به محوریت استان‌های جنوبی کشور است که به مدت سه روز در این روستا بر گزار خواهد شد.

اوژند بیان داشت: در این نمایشگاه که به صورت ۱۵ غرفه ودر قالب جشنواره از میان استان‌های کرمان، کرمان جنوبی، فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان برگزار می‌شود آثاری مانند ابتکارات، تولیدات، صنایع دستی، فیلم و داستان وخلاقیتها وایده های مسجدی از میان بچه‌های روستایی استان‌های شرکت کننده به میزبانی روستای بازیاری میناب در مورخه ۱۵ الی ۱۷ اسفند برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد میناب عنوان کرد: تاکنون ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که آثار برگزیده از میان اثرهای ارسال شده در جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد.

اوژند افزود: همزمان با برگزاری این جشنواره فیلمهای ارسالی نیز در روستاهای همجوار روستای میزبان ودر مساجد، برای مردم نمایش داده می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد میناب گفت: این جشنواره و نمایشگاه با حضور دبیر ستاد عالی کانون صنایع و هنر مساجد کشور و مسئولان استانی و شهرستانی شروع بکار خواهد کرد.