هادی مظفری رئیس ‌شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با استعفای ابراهیم حقیقی، ‌دبیر جشنواره  موافقت نکرد و گفت: با درک شرایط و دغدغه ایشان به سبب همراهی با جان ‌باختن ِهموطنان عزیز در سانحه هوایی، باید بگویم که این روزها همه ما عزادار و سوگواریم. ‌وقتی مصیبتی حادث می‌شود، حضور بزرگان یک قوم، التیامی است بر مصیبت وارده و ‌امروز به حضور استاد حقیقی و بزرگان هنر این کشور اعم از دبیران و داوران عزیز، بیش ‌از همیشه نیازمندیم تا مرهمی باشند بر داغ سترگ و اندوه همگی‌مان. ‌

مظفری با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی از هنرمندان کشور در سایت جشنواره ثبت نام کرده ‌و آثار خود را بارگذاری کرده‌اند، گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان جشنواره‌ای ‌ملی و رسمی، خود را امانت‌دار آثار هنرمندان می‌داند و جشنواره را با توجه به اقتضاء و ‌فضای عمومی کشور به نحو مناسب برگزار خواهد کرد‎.‎

بر اساس آیین‌نامه جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تصمیم‌گیری در موارد ویژه به عهده ‌شورای سیاستگذاری است و با توجه به شرایط پیش آمده، در روزهای آتی، این شورا جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری زمان و مکان دقیق این رویداد، تشکیل خواهد داد‎.‎