بایگانی برچسب ها برای : رضا آشفته

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نگاهی به نمایش خانه ام ابری نوشته نشمینه نوروزی و زمان وفاجویی و کار حمید پورآذری و سیامک احصایی</span> <br><span  style='color: #039e92;'> استثمارگری قدرت مداران</span>+

نگاهی به نمایش خانه ام ابری نوشته نشمینه نوروزی و زمان وفاجویی و کار حمید پورآذری و سیامک احصایی
 استثمارگری قدرت مداران

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نقدي فرماليستي بر نمايش آخرین انار دنیا</span> <br><span  style='color: #039e92;'>فرم های با اصالت بومی و فرهنگی</span>+

نقدي فرماليستي بر نمايش آخرین انار دنیا
فرم های با اصالت بومی و فرهنگی

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نقدی بر «درباره تصویرت از من تجدید نظر کن»؛</span> <br><span  style='color: #039e92;'>باورمندي احساسات و مرزها</span>+

نقدی بر «درباره تصویرت از من تجدید نظر کن»؛
باورمندي احساسات و مرزها

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>چند سطری دربارۀ نمایش بیگانه</span> <br><span  style='color: #039e92;'>درنگی لاینحل در مکاشفۀ خویشتن</span>+

چند سطری دربارۀ نمایش بیگانه
درنگی لاینحل در مکاشفۀ خویشتن

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نقدی بر نمایش آرتیگوشه </span> <br><span  style='color: #039e92;'>موقعیت هفت‌نفره بی سر و ته</span>+

نقدی بر نمایش آرتیگوشه
موقعیت هفت‌نفره بی سر و ته

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نگاهی به نمایش ناسور، نوشته خیرالله تقیانی پور و کار افسانه زمانی</span> <br><span  style='color: #039e92;'>زخم مانده بر دل</span>+

نگاهی به نمایش ناسور، نوشته خیرالله تقیانی پور و کار افسانه زمانی
زخم مانده بر دل

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>چند سطری درباره نمایش مرسولات پترزبورگ نوشته محمد زارع و کار مازیار سیدی؛</span> <br><span  style='color: #039e92;'>بیگانه سازی انسان با خویشتن</span>+

چند سطری درباره نمایش مرسولات پترزبورگ نوشته محمد زارع و کار مازیار سیدی؛
بیگانه سازی انسان با خویشتن

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نگاهی به «کمدی اکتشافات» نوشته امید طاهری و کار میثم عبدی؛</span> <br><span  style='color: #039e92;'>دماغی گریزنده و این همه</span>+

نگاهی به «کمدی اکتشافات» نوشته امید طاهری و کار میثم عبدی؛
دماغی گریزنده و این همه

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نگاهی به نمایش بیوه ­های غمگین سالار جنگ؛</span> <br><span  style='color: #039e92;'>خشونتی علیه خویشتن</span>+

نگاهی به نمایش بیوه ­های غمگین سالار جنگ؛
خشونتی علیه خویشتن

<span style='font-size:15px;color: #BBB'>نگاهی به نمایش اودیسه نوشته امین طباطبایی و کار آرش دادگر؛</span> <br><span  style='color: #039e92;'>بازی پینگ پینگ بدون توپ</span>+

نگاهی به نمایش اودیسه نوشته امین طباطبایی و کار آرش دادگر؛
بازی پینگ پینگ بدون توپ

 

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به آژانس هنری هنردستان می باشد.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?