آخرین اخبار

اینستاگرام فضای جدیدی برای سریال‌سازی / نسل جدید، رسانه‌های نوظهور / روایت پوریا تکاور از ساخت سریال اینستاگرامی “طهران”

پوریا تکاور کارگردان “طهران” از ساخت اولین سریال ایستاگرامی و بازخوردهای آن سخن گفت. هنردستان: فضای مجازی و صفحات بی‌شمار برنامه‌هایی چون ایستاگرام و تلگرام این

ادامه مطلب »